Zneužití platební karty je spolu s nulovým zůstatek tím největším problémem, který každého majitele karty děsí. Případů zneužití je procentuálně poměrně málo, ale stávají se. Možností, jak kartu zneužít, je navíc poměrně hodně a chránit se proti nim chce dostatek obezřetnosti.

Bankomaty

Občas se v médiích objeví zpráva, že na bankomatu byla nainstalována čtečka, která údaje z karty zkopíruje a zloděj s nimi pak může nakládat, jako by měl kartu v ruce. Jedinou, mnohokrát již zmiňovanou ochranou, je pozornost vůči změnám na bankomatech – proto se doporučuje využívat stále ty stejné, u kterých změnu snadno rozeznáte.

Internetové platby

Na provedení internetové platby stačí 3 čísla, která jsou vyražena na kartě. Jde o číslo karty, datum platnosti a CVC kód na zadní straně. Proto stačí jeden delší pohled na kartu a zloděj ví vše potřebné, aby mohl s kartou platit na internetu. Abyste tomu předešli, můžete si nastavit nulový limit pro platby na internetu, které můžete vždy zpřístupnit jen na dobu k provedení vaší konkrétní platby opětovným zvýšením limitu.

Odcizení s pinem

Toto je nejzávažnější problém, při kterém se může banka hodně zdráhat peníze vám nahradit. Jde o případy zneužití s pinem, tedy výběry z bankomatu. Majitel karty by nikdy neměl dopustit, aby se pin k jeho kartě někdo dověděl.

Diametrálně odlišné jsou případy, kdy dojde k přepadení a donucení majitele karty vybrat z bankomatu – od toho jsou na bankomatech bezpečnostní kamery, aby se tyto případy daly lépe podchytit.

Poplatky

Při zneužití karty je nutné ji zablokovat. Některé banky si za úkony spojené s blokací, odblokováním, nebo vystavením nové karty říkají o poplatky. I proto buďte opatrní a kartu střežte jako oko v hlavě.

Rychlost především

Když máte byť jen podezření, že vaše karta může být zneužita, nebo odcizena (nebo jste ji ztratili), volejte svou banku a kartu zablokujte. V některých případech tak můžete učinit i sami v internetovém bankovnictví, ale nezapomeňte, že byste se měli přihlašovat jen na počítačích, které nejsou připojené na nechráněnou síť a k nimž máte důvěru.